Menu

Campagne "16 jaar? Bewijs ’t maar!"

JPEGDe Belgische brouwers zijn overtuigd van het feit dat min-16-jarigen geen alcohol moeten drinken. Het lichaam van min-16-jarigen groeit immers nog volop en wie jonger is dan 16, weet ook niet altijd wanneer een grens bereikt is. Daarom is er de sensibiliseringscampagne “16 jaar? Bewijs ’t maar! Deze is een opfrissing van de vroegere Respect16 campagne vanuit de sector.

Het moet voor jongere klanten een evidentie worden om zelf het initiatief te nemen om hun leeftijd te bewijzen. Daarom de campagne: “16 jaar? Bewijs ’t maar! ”. Bij het bestellen van bier moet het tonen van een ID-bewijs door jongere klanten als normaal worden beschouwd. Met de slogan “16 jaar? Bewijs ’t maar!” worden jonge klanten uitgenodigd om steeds hun ID bij de hand te hebben. Daarmee wordt het voor de horecaondernemer makkelijker om ernaar te vragen. In eerste instantie richt de sensibiliseringscampagne zich tot medewerkers uit de horeca-sector, waar 16 als de wettelijke leeftijd voor de verkoop van bier geldt.

Tegelijk vormt ze een handig hulpmiddel voor iedereen die geconfronteerd kan worden met de vraag naar alcohol door min-16-jarigen. Uit recente opiniepeilingen is namelijk gebleken dat volwassenen de wettelijke minimumleeftijd voor het schenken van bier in de horeca niet kent. Het is dus cruciaal iedereen te sensibiliseren, niet alleen over die leeftijdsgrens, maar ook over het belang van de naleving ervan en – belangrijker nog – over het waarom van 16 als minimumleeftijd voor het drinken van bier. Een open en proactieve houding heeft duizend keer meer effect dan repressieve maatregelen.

Waarom "16 jaar bewijs ’t maar"?

  • Respect voor de wet: Alcohol is legaal verkrijgbaar, maar er bestaan wél een aantal wetten die de verkoop en consumptie ervan regelen in België. Als je in een café, restaurant of hotel werkt, mag je geen bier schenken aan min 16-jarigen. Sinds 2010 is er ook voor de detailhandel een duidelijke wetgeving die stelt dat je ook hier niet langer bier mag verkopen aan min 16-jarigen.
  • Respect voor jongeren: Iedereen weet dat de meeste jongeren willen experimenteren en hun grenzen aftasten, soms onder druk van hun omgeving. Het drinken van bier maakt hier vaak deel van uit. Het lichaam en de hersenen van min-16-jarigen groeien echter nog volop en wie jonger is dan 16, weet ook niet altijd wanneer een grens bereikt is.
PDF - 726.6 kB
poster man 16 jaar
PDF - 861.5 kB
poster vrouw 16 jaar

Welcome

Respect16

Sorry! You must be at least 18 years old to enter this site.

Please enter your birth date below.

Please select your language.