Menu

Economie

In 2020 hebben de 379 brouwerijen met hun meer dan 1.500 biermerken 275.574.000 EUR geïnvesteerd in de brouwerijen en ongeveer 100 miljoen EUR in de horeca. De sector stelt direct en indirect meer dan 50.000 mensen te werk. De economische inbreng van de sector werd door het federaal Plan Bureau vastgesteld op 4 miljard EUR i.e. 1% van het BBP. Meer dan 70% van de bieren gebrouwen in België in 2020 was bestemd voor de export. In het jaarverslag kan u alle statistieken raadplegen en alle acties vanuit de sector op onder andere op het vlak van duurzaam en verantwoord ondernemen terugvinden. Klik op de link om het ’jaarverslag 2020’ te (...)

Jaarverslag lezen

Wie zijn we?

"Belgische Brouwers" is één van de oudste beroepsverenigingen in de wereld en groepeert bijna alle brouwerijen van het land. De vereniging heeft als doel: het informeren, ondersteunen en adviseren van de in België gevestigde brouwerijen in sectorgerelateerde dossiers voor het Belgisch bier.

Meer over onze missies

Verantwoordelijkheid

De Belgische brouwers zijn zich bewust van de belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheden die horen bij het in de markt zetten van hun product. Als verantwoordelijke producenten pleiten ze daarom op actieve wijze voor een gematigde consumptie.

Meer over onze verantwoordelijkheden

Welcome

Respect16

Sorry! You must be at least 18 years old to enter this site.

Please enter your birth date below.

Please select your language.