Menu

Economie

De brouwerijsector zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de Belgische economie. De 304 brouwerijen in België stellen direct en indirect meer dan 55.000 mensen te werk en zijn goed voor een jaarlijkse productie van meer dan 20.000.000 hectoliter bier per jaar. 30 % van de productie is voor eigen gebruik terwijl 70 % naar export gaat. In het jaarverslag kan u alle statistieken raadplegen en alle acties vanuit de sector op onder andere op het vlak van duurzaam en verantwoord ondernemen terugvinden. Klik op de link om het ’jaarverslag 2018’ te (...)

Jaarverslag lezen

Wie zijn we?

"Belgische Brouwers" is één van de oudste beroepsverenigingen in de wereld en groepeert bijna alle brouwerijen van het land. De vereniging heeft als doel: het informeren, ondersteunen en adviseren van de in België gevestigde brouwerijen in sectorgerelateerde dossiers voor het Belgisch bier.

Meer over onze missies

Verantwoordelijkheid

De Belgische brouwers zijn zich bewust van de belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheden die horen bij het in de markt zetten van hun product. Als verantwoordelijke producenten pleiten ze daarom op actieve wijze voor een gematigde consumptie.

Meer over onze verantwoordelijkheden

Welcome

Respect16

Sorry! You must be at least 18 years old to enter this site.

Please enter your birth date below.

Please select your language.